Вход
0.00 лв.

WC NET

Начало » WC NET » Wc блок "Кристал" - розови цветя
ново най-продаван
Wc блок "Кристал" - розови цветя

Wc блок "Кристал" - розови цветя

Опаковка: 37 гр.

3.79 лв.
0.0 / (0)

Описание

С ароматни микрокристали, за 100% почистване и дълготраен аромат.Начин на употреба: закъчете блокчето там където потока на вода е най-силен, за максимална хигиена и пяна. Когато спре да излиза пяна, изхвърлете и заменете с ново блокче. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно увреждане на очите.Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.Да се съхранява извън обсега на деца.

Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар.Унищожете продукта/опаковката съгласно правилника с нормативите. Съдържа: бензенсулфонова киселина, 4-С10-С13-сек-алкил и производни. Бензенсулфонова киселина, 4-метил- и натриев хидроксид, НАЛИЙ ОЛЕФИН СУЛФОНАТ. Производител: BOLTON MANITOBA– Италия

Дистрибутор: НИКО-86, гр.София тел:02/978 00 22